ReadyPlanet.com


โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ไปสู่พื้นที่เกษตร ช่วยเพิ่มรายได้แก่พี่น้องวังไคร้


     นสพ.สานส์มวลชน วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2551

     ตำบลวังไคร้ เป็นตำบลที่เก่าแก่ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เคยเป็นทางผ่านของกองทัพ และเป็นที่รวมกำลังพลของทหาร เคยเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอท่ายาง สมัยนั้นเรียกว่า อำเภอบางประจันต์  ต่อมาได้ย้ายมาตั้ง ณ. ที่ว่าการอำเภอท่ายาง ในปัจจุบัน พื้นที่ตำบลวังไคร้ เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยแม่ประจันต์ไหลผ่านทางตอนล่างของตำบล มีวังน้ำขนาดใหญ่ และลึกมาก มีต้นไคร้อยู่หนาแน่น ชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่า วังไคร้  ต่อมาจึงเรียกเป็นชื่อ ตำบล

    ตำบลวังไคร้ ตั้งอยู่ในเขต อ.ท่ายาง ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแม่ประจันต์ ,หมู่ 2 บ้านห้วยเสือ ,หมู่ 3 บ้านวังไคร้ , หมู่ 4 บ้านหนองกระทุ่ม ,หมู่ 5 บ้านท่าหัวลบ ,หมู่ 6 บ้านแม่ประจันต์ , หมู่ 7 บ้านหนองหว้า ,หมู่ 8 บ้านฝั่งท่า , หมู่ 9 บ้านแม่ประจันต์, หมู่ 10 บ้านหน

   ตำบลวังไคร้ แม้จะมีแม่น้ำไหลผ่าน แต่ด้วยสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มลาดภูเขา การทำการเกษตรจึงมักทำได้เพียง 1 ครั้ง ต่อปี หรือบางพื้นที่ แทบไม่สามารถทำการเกษตรได้ เนื่องจากน้ำไปไม่ถึง  โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบบูรณาการ ได้เกิดขึ้นในตำบล ลักษณะของโครงการ คือการสูบน้ำ จากลำห้วยแม่ประจันต์ไปยังพื้นที่การเกษตรที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ได้แก่ พื้นที่ หมู่ 7 บ้านหนองหว้า และหมู่ 10 บ้านหน ผ่านไปตามท่อไฟเบอร์กลาส ไปสู่แหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ ในงบประมาณ  ทั้งงบ อบต. จำนวน 1,376,895 บาท  งบอยู่ดีมีสุข จากอำเภอท่ายาง 480,000 บาท และ งบจังหวัดที่สนับสนุนแก้ภัยแล้งตามอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด อีก 3,568,750 บาท รวมแล้วกว่า 5 ล้าน 4 แสนบาทผู้ตั้งกระทู้ preecha :: วันที่ลงประกาศ 2008-08-20 22:55:23


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
แสงทองโทรทัศน์ จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า และจานดาวเทียม จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 032-437117 , 032-461453 , 085-9746-444