ReadyPlanet.com


จัดอบรมติดตั้งจานดาวเทียมและติดตั้ง server db


หลักสูตร "ตั้ง server ด้วยเครื่อง dreambox และด้วย คอมฯ " รอบต้นเดือนวันที่ 9-10 ตุลาคม  2553  เวลา 9.30 น.- 17.00 น.  ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ในวันเรียนมีการทดลองดูภาพในระบบ HD )

สำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้ขั้นตอนการทำ server เพื่อแชร์ code ในการ์ดเคเบิล ที.วี ทั้งแบบการแชร์ด้วยเครื่อง dreambox และการแชร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งแบบดูกันเองในวง LAN ภายในบ้าน และแบบแชร์ผ่านอินเตอร์เน็ต แบบละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการแบ่งกลุ่มปฏิบัติเอง เราให้ท่านทำเองทุกขั้นตอน รับรองผลการอบรมทำได้ทุกคนแน่นอน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1.แบ่งกลุ่มปฏิบัติโดยแบ่งเป็นกลุ่มของ server และกลุ่มของ client
2.ทดลองแชร์กันเองในวง LAN เสมือนกับการแชร์ดูกันเองในบ้านด้วยเครื่อง DREAMBOX
3.ทดลองเปลี่ยนรูปแบบการทำงานโดยสลับกันเป็น server และ client
4.ทดลองขอ dynamic ip เพื่อนำมาใช้งานจริงในการแชร์ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยให้ขอไว้คนล่ะ 1 ชื่อ เพื่อนำกลับไปใช้งานเองที่บ้าน
5.ทดลองกำหนดค่าในเราเตอร์เพื่อให้เป็น server
6.ทดลองแชร์ code ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยเครื่อง dreambox และด้วยเครอื่งคอมพิวเตอร์
7.ทดลองรับ code ด้วยการเชื่อมต่อแบบ gprs ผ่านโทรฯ มือถือ กับ server
หัวข้ออบรมในวันแรก
1.เรียนรู้ขั้นตอนการทำเครื่อง dreambox ให้เป็น server และเป็น client
2.เรียนรู้ขั้นตอนการ config ค่าในเครื่อง dreambox ให้เป็น server เช่นการกำหนดชื่อ และสถานะการใช้งาน
3.เรียนรู้ขั้นตอนการ config ค่าในเครื่อง dreambox ให้เป็น client ทั้งแบบแชร์กันในวง lan และแบบผ่าน อินเตอร์เน็ต
4.ทดลองตั้งค่าต่างๆ ในเราเตอร์ให้พร้อมใช้งานกับเครื่อง dreambox server
5.เรียนรู้วิธีการตรวจเช็คสมาชิก และการเพิ่ม/ลบ หรือหยุดการใช้งานสมาชิกชั่วคราว
หัวข้ออบรมในวันที่สอง
1.เรียนรู้วิธีการลงโปรแกรม linux ubuntu 6.0 ตั้งแต่เริ่มต้น และการกำหนดค่าต่างๆ ระหว่างการติดตั้ง
2.เรียนรู้วิธีการกำหนดผู้ใช้งาน และการเปลี่ยน ip ของคอมฯ ในภายหลัง
3.เรียนรู้การกำหนดค่า config ของเครื่อง client ให้เชื่อมต่อกับ server ได้
4.เรียนรู้วิธีการควบคุมผู้ใช้งานด้วยเครื่อง dreambox เพื่อสั่งควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ server อีกชั้นหนึ่ง
5.ทดลอง และสอบถามปัญหาการใช้งานทั้ง 2 รูปแบบ
รับจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น ( เพื่อให้เพียงพอกับอุปกรณ์ ที่เตรียมไว้ให้ปฏิบัติไม่ใช่แค่อธิบายในนั่งฟังเฉยๆ )
ค่าลงทะเบียนท่านละ 2500 บาท (พร้อมรับเอกสาร และเบรคทานกาแฟทั้ง 2 วัน)
ท่านที่ลงทะเบียนก่อนอบรม 7 วัน จะได้รับหนังสือคู่มือการอบรมจำนวน 2 ชุด ที่ต้องใช้ในวันเรียน เอาไปเรียนรู้ก่อนมาเรียนจริง
ท่านที่เข้าอบรมแล้วหากยังไม่เข้าใจสามารถมาอบรมใหม่ในรอบต่อไปได้ตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
คำเตือน การอบรมตั้ง server นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีการรวมกันระหว่าง network และ satellites เท่านั้น
โทรลงทะเบียนได้ที่ 02-8944934,085-3557425
อบรมที่ โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น (รร.ในสังกัดของ กระทรวงศึกษาธิการ) เลขที่ 115/134-138 ซอยเอกชัย 93/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

หลักสูตร "ติดตั้งระบบ ที.วี แบบมืออาชีพ" วันที่ 23-24/10/53 เวลา 10.00 น. - 17.00 น. ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

ท่านที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ ที.วี รวมภายในอาคาร เพื่อใช้ความรู้นำกลับไปดูแลระบบ ที.วี รวมในอาคารของท่านเอง หรือต้องการทำเป็นอาชีพ โดยฉพาะปัจจุบันนี้อาคารที่สร้างใหม่มีจำนวนมาก และยังมัอีกหลายอาคารที่ยังไม่มีระบบ ที.วี รวมภายในอาคาร ดังนั้นเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะมาเรียนรู้ โดยในรอบเรียนนี้ได้เพิ่ม เนื้อหาใหม่ล่าสุด และเป็นที่ต้องการของอาคารทั่วไปคือ การติดตั้ง มัลติสวิชต์เพิ่มเพื่อนำเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมไปติดตั้งในห้อง และหารติดตั้งจานเพียงใบเดียว แล้วรวมสัญญาณเข้าในอาคาร เพื่อให้ทุกห้องสามารถดูช่องรายการดาวเทียมจากเคเบิล ที.วี หรือฟรี ที.วี ผ่านดาวเทียมได้ พร้อมทั้งระบบแผง ที.วี เดิมด้วย ซึ่งไม่มีที่ใหนจัดอบรมมาก่อน
หัวข้ออบรมมีดังนี้
หัวข้ออบรมภายในวันแรก
1.เรียนรู้ และทำความรู้จักกับอุปกรณ์งานระบบ ที.วี รวมทั้งหมด
2.เรียนรู้ และออกแบบระบบภายในห้องรวมสัญญาณ (HARD END) ทั้งแบบต้นทุนต่ำ และแบบฟลูออฟชั่น
3.ทำความรู้จักกับรูปแบบการแยกการ์ด หรือการแชร์สัญญาณเคเบิล ที.วี ที่ต้องการนำมาลงระบบ
4.ทำความรู้จักกับดาวเทียมที่ส่งช่องรายการกีฬา ที่จะนำมาใช้งานแทนเคเบิล ที.วี ไทย
5.เรียนรู้ และออกแบบระบบสายนำสัญญาณ และการเลือกใช้ตลับแยกแบบต่างๆ ให้ตรงตามการใช้งาน
6.ทดลองออกแบบ และปฏิบัติจริง ทั้งหมดด้วยอุปกรณ์ที่ใช้งานจริง กับเครื่องวัดสัญญาณ RF ที่เที่ยงตรง
หัวข้ออบรมในวันที่สอง
1.เรียนรู้ และออกแบบการแยกสัญญาณภายในอาคารด้วยมัลติสวิชต์ กับหลากหลายรูปแบบใช้งาน
2.เรียนรู้ และออกแบบการติดตั้งจานแบบรวมสัญญญาณภายในอาคาร เพื่อวางเครื่องรับดูในห้อง ที่เรียกว่าระบบ L BAND
3.ทดลองติดตั้งงานระบบ L BAND แบบที่ 1 แยกสัญญาณจานฯ อย่างเดียว
4.ทดลองติดตั้งงานระบบ L BAND แบบที่ 2 แยกสัญญาณจานฯ กับสัญญาณจากแผง ที.วี
5.ทดลองติดตั้งงานระบบ L BAND แบบที่ 3 แยกสัญญาณจานฯ กับสัญญาณจากระบบ ที.วี รวมผ่านดาวเทียม
สนับสนุนอุปกรณ์การฝึกจาก บ.ไอเดียแซท โดยคุณมานพ และคุณบุญเจน
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ต่อ 1 ท่าน พร้อมคอฟฟี่เบรก 2 รอบ เช้า-บ่าย
รับเพียง 15 ท่าน
สถานที่อบรม โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้นบางบอน
รอบเรียนล่าสุดวันที่ 23-24/10/53 โทรลงทะเบียนที่ 085-3557425 มือถือ 085-3557425 คุณ สราวุธ

 ผู้ตั้งกระทู้ ศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น (dreamboxthai-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-10-01 15:02:09


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3215735)
ประกาศนี้ ไม่เกี่ยวกับ แสงทองโทรทัศน์ หรือ แสงทองแซทเทิลไลท์ นะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น preecha วันที่ตอบ 2010-10-02 08:07:03[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
แสงทองโทรทัศน์ จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า และจานดาวเทียม จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 032-437117 , 032-461453 , 085-9746-444