ReadyPlanet.com


ผลคะแนนประชามติแยกรายภาค-รายจังหวัด (ไม่เป็นทางการ)


รายงานผลคะแนนการลงประชามติ (ไม่เป็นทางการ)

       
       
ภาค
คะแนนรับ
คะแนนไม่รับ
ร้อยละที่รับ
ร้อยละที่ไม่รับ
กลาง-ตะวันออก
5,437,066
2,726,361
66.60
33.40
อีสาน
2,913,715
4,897,610
37.30
62.69
เหนือ
2,748,707
2,372,280
53.68
46.32
ใต้
2,967,759
390,978
88.36
11.64
กรุงเทพฯ
1,487,093
792,694
65.23
34.77
รวม
14,727,407
10,747,310
57.81
42.19

       
       **หมายเหตุ - คำนวณร้อยละโดยไม่รวมบัตรเสีย
       
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิลงประชามติ 25,978,954 คน
       คิดเป็นร้อยละ 57.61 จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 45,093,033 คน

       บัตรเสีย 504,123 คน ร้อยละ 1.94

       
       
 • ผลการลงประชามติ แยกเป็นรายจังหวัด
         
         ภาคกลางและตะวันออก
         
         
 • กาญจนบุรี
         
  รับ 223,667 (70.2%)
         ไม่รับ 90,340 (28.3%)
         

         
 • จันทบุรี
         รับ 158,258(70.8%)
         ไม่รับ 60,812(27.2%)
         

         
 • ฉะเชิงเทรา
         
  รับ 172,227(63.2%)
         ไม่รับ 94,968 (34.8%)
         

         
 • ชลบุรี
         รับ 358,208(75.7%)
         ไม่รับ 107,434(22.7%)
         

         
 • ชัยนาท
         รับ 97,542(66.9%)
         ไม่รับ 45,124(31.0%)
         

         
 • ตราด
         รับ 54,324(73.4%)
         ไม่รับ 18,164(24.5%)

         
         
 • นครนายก
         รับ 71,094(66.5%)
         ไม่รับ 33,265(31.1%)
         

         
 • นครปฐม
         รับ 220,291(61.2%)
         ไม่รับ 132,735(31.9%)
         

         
 • นนทบุรี
         รับ 175,392(60.3%)
         ไม่รับ 112,241(38.6%)
         

         
 • ปทุมธานี
         รับ 196,737(57.1%)
         ไม่รับ 141,911(41.2%)
         

         
 • ปราจีนบุรี
         รับ 118,665(60.5%)
         ไม่รับ 73,469(37.5%)
         

         
 • ประจวบคีรีขันธ์
         รับ 158,438(81.9%)
         ไม่รับ 31,688(16.4%)

         
         
 • พระนครศรีอยุธยา
         
  รับ 172,834(51.8%)
         ไม่รับ 152,600(45.8%)

         
         
 • เพชรบุรี
         
  รับ 238,587(64.3%)
         ไม่รับ 124,509(33.6%)
         

         


 • ผู้ตั้งกระทู้ preecha :: วันที่ลงประกาศ 2007-08-21 18:17:28


  [1]

  ความคิดเห็นที่ 1 (1119177)
 • ลพบุรี
         รับ 185,444(59.8%)
         ไม่รับ 116,681(37.6%)
         

         
 • ราชบุรี
         
  รับ 260,931(72.3%)
         ไม่รับ 93,545(25.9%)
         

         
 • ระยอง
         รับ 183,277(76.8%)
         ไม่รับ 52,103(21.8%)
         

         
 • สมุทรปราการ
         
  รับ 249,142(58.3%)
         ไม่รับ 172,206(40.3%)
         
         

         
 • สมุทรสงคราม
         
  รับ 66,435(74.7%)
         ไม่รับ 20,450(23.0%)
         

         
 • สมุทรสาคร
         รับ 124,761(67.7%)
         ไม่รับ 55,920(30.4%)
         

         
 • สระบุรี
         
  รับ 179,749(62.7%)
         ไม่รับ 99,553(34.7%)
         

         
 • สระแก้ว
         รับ 188,951(74.4%)
         ไม่รับ 61,678(24.3%)
         

         
 • สิงห์บุรี
         
  รับ 59,068(57.4%)
         ไม่รับ 41,413(40.2%)

         
         
 • สุพรรณบุรี
         รับ 238,587(64.3%)
         ไม่รับ 124,509(33.6%)
         

         
 • อ่างทอง
         
  รับ 69,821(56.0%)
         ไม่รับ 51,775(41.5%)
         

 • ผู้แสดงความคิดเห็น preecha วันที่ตอบ 2007-08-21 18:18:39


  ความคิดเห็นที่ 2 (1119178)
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
         
         
 • กาฬสินธุ์
         รับ 117,804(30.2%)
         ไม่รับ 265,241(68.0%)
         
         
 • ขอนแก่น
         รับ 232,913(33.1%)
         ไม่รับ 459,014(65.1%)
         
         
 • ชัยภูมิ
         รับ 152,525(35.0%)
         ไม่รับ 274,916(63.0%)
         
         
 • นครพนม
         รับ 60,484(22.1%)
         ไม่รับ 208,702(76.4%)
         
         
 • นครราชสีมา
         รับ 606,393(57.7%)
         
  ไม่รับ 424,962(40.4%)
         
         
 • บุรีรัมย์
         รับ 300,149(54.5%)
         ไม่รับ 238,715(43.4%)
         
         
 • เลย
         
  รับ 116,084(42.2%)
         ไม่รับ 153,688(55.8%)
         
         
 • ยโสธร
         รับ 62,299(28.9%)
         ไม่รับ 149,567(69.4%)
         
         
 • ร้อยเอ็ด
         
  รับ 116,778(23.5%)
         ไม่รับ 371,953(75.0%)
         
         
 • มหาสารคาม
         รับ 130,757(34.0%)
         ไม่รับ 247,895(64.4%)
         
         
 • มุกดาหาร
         รับ 31,698(23.3%)
         ไม่รับ 101,596(74.7%)
         
         
 • สกลนคร
         รับ 104,939(25.6%)
         ไม่รับ 299,508(73.1%)
         
         
 • หนองคาย
         รับ 81,755(24.8%)
         ไม่รับ 243,042(73.6%)
         
         
 • หนองบัวลำภู
         รับ 46,909(25.6%)
         ไม่รับ 133,536(72.8%)
         
         
 • ศรีสะเกษ
         รับ 145,129(28.9%)
         ไม่รับ 346,228(68.9%)
         
         
 • สุรินทร์
         
  รับ 148,409(38.6%)
         ไม่รับ 225,429(58.6%)
         
         
 • อุดรธานี
         รับ 100,610(24.9%)
         ไม่รับ 296,751(73.5%)
         
         
 • อำนาจเจริญ
         รับ 53,227(43.0%)
         ไม่รับ 68,770(55.6%)
         
         
 • อุบลราชธานี
         รับ 273,297(44.2%)
         ไม่รับ 335,501(54.2%)
         

 • ผู้แสดงความคิดเห็น preecha วันที่ตอบ 2007-08-21 18:19:27


  ความคิดเห็นที่ 3 (1119180)
  ภาคเหนือ
         
         
 • กำแพงเพชร
         รับ 213,875(73.6%)
         ไม่รับ 71,362(24.5%)
         
         
 • ตาก
         รับ 108,110(76.2%)
         ไม่รับ 30,077(21.2%)
         
         
 • นครสวรรค์
         รับ 284,109(65.5%)
         ไม่รับ 140,071(32.3%)
         
         
 • น่าน
         รับ 79,049(38.1%)
         ไม่รับ 122,898(59.3%)
         
         
 • พิจิตร
         
  รับ 134,730(65.9%)
         ไม่รับ 65,909(32.2%)
         
         
 • พิษณุโลก
         รับ 229,187(70.0%)
         ไม่รับ 92,094(28.1%)
         
         
 • พะเยา
         รับ 101,592(41.9%)
         ไม่รับ 134,513(55.5%)
         
         
 • เชียงใหม่
         รับ 337,011(42.2%)
         ไม่รับ 439,696(55.0%)
         
         
 • เชียงราย
         รับ 186,450(35.1%)
         ไม่รับ 329,483(62.0%)
         
         
 • เพชรบูรณ์
         รับ 268,421(66.0%)
         ไม่รับ 130,718(32.1%)
         
         
 • แพร่
         รับ 88,453(36.4%)
         ไม่รับ 149,334(61.5%)
         
         
 • แม่ฮ่องสอน
         รับ 64,682(67.2%)
         ไม่รับ 28,814(30.0%)
         
         
 • ลำปาง
         รับ 133,835(28.0%)
         ไม่รับ 334,149(69.9%)
         
         
 • ลำพูน
         รับ 110,297(46.8%)
         ไม่รับ 117,938(50.0%)
         
         
 • สุโขทัย
         รับ 186,956(71.0%)
         ไม่รับ 71,896(27.3%)
         
         
 • อุตรดิตถ์
         รับ 119,001(58.0%)
         ไม่รับ 82,547(40.2%)
         
         
 • อุทัยธานี
         
  รับ 102,949(75.6%)
         ไม่รับ 30,781(22.6%)
         

         
 • ผู้แสดงความคิดเห็น preecha วันที่ตอบ 2007-08-21 18:20:19


  ความคิดเห็นที่ 4 (1119181)
   ภาคใต้
         
         
 • กระบี่
         รับ 160,537(85.1%)
         ไม่รับ 25,956(13.8%)
         
         
 • ชุมพร
         รับ 198,521(92.4%)
         ไม่รับ 10,042(6.5%)
         
         
 • ตรัง
         รับ 248,199(91.3%)
         ไม่รับ 20,288(7.5%)
         
         
 • นครศรีธรรมราช
         รับ 524,326(91.1%)
         ไม่รับ 43,581(7.6%)
         
         
 • นราธิวาส
         รับ 183,467(73.4%)
         ไม่รับ 55,354(22.1%)
         
         
 • ปัตตานี
         รับ 148,473(72.2%)
         ไม่รับ 44,712(21.7%)
         
         
 • พังงา
         
  รับ 93,566(81.4%)
         ไม่รับ 18,198(15.8%)
         
         
 • พัทลุง
         รับ 186,796(89.7%)
         ไม่รับ 18,413(8.8%)
         
         
 • ภูเก็ต
         รับ 109,493(88.9%)
         ไม่รับ 11,878(9.6%)
         
         
 • ระนอง
         
  รับ 60,759(90.7%)
         ไม่รับ 5,312(7.9%)
         
         
 • ยะลา
         รับ 118,517(69.6%)
         ไม่รับ 42,616(25.0%)
         
         
 • สงขลา
         รับ 483,849(91.0%)
         ไม่รับ 40,070(7.5%)
         
         
 • สตูล
         รับ 89,737(81.3%)
         ไม่รับ 18,632(16.9%)
         
         
 • สุราษฏร์ธานี
         รับ 361,519(90.7%)
         ไม่รับ 31,926(8.0%)
         

 • ผู้แสดงความคิดเห็น preecha วันที่ตอบ 2007-08-21 18:21:12


  ความคิดเห็นที่ 5 (1157521)
  ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-09-17 00:28:55  [1]


  แสดงความคิดเห็น
  ความคิดเห็น *
  ผู้แสดงความคิดเห็น  *
  อีเมล 
  ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล  Copyright © 2010 All Rights Reserved.
  แสงทองโทรทัศน์ จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า และจานดาวเทียม จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 032-437117 , 032-461453 , 085-9746-444