ReadyPlanet.com


ส.อบจ.เพชรแจ้งความ อุตสาหกรรมเซ็นใบอนุญาตโรงแก๊ส


ชาวบ้านตำบลต้นมะม่วงยื่นหนังสือคัดค้านการต่อใบอนุญาตจัดตั้ง  โรงงานบรรจุแก๊สหุงต้มในพื้นที่ 
เมื่อเวลา  ๙  นาฬิกาของวันที่    ๑๒  กันยายน  ที่ผ่านมา  นายเลื่อน    กลิ่นจันทร์    นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง    นาย  อิทธิพงษ์    พลบุตร  ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี    และนาย  สาโรจน์  ธีรจารุกุล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เข้าแจ้งความต่อ    พันตำรวจโท    สำราญ    ละมั่งทอง    พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบุรี      เพื่อดำเนินคดีต่ออุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  ที่พิจารณาอนุมัติการต่อใบอนุญาต  ให้กับโรงงานบรรจุแก๊สหุงต้ม  ของห้างหุ้นส่วนจำกัด    อุตสาหกรรมแก๊สเพชรบุรี    ตั้งอยู่เลขที่  ๗๖  หมู่  ๑  ถ.เพชรเกษม    ต.ต้นมะม่วง  อ.  เมืองเพชรบุรี  ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวเริ่มขออนุญาตประกอบกิจการตั้งแต่  ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๙  และใบอนุญาตได้หมดอายุลงตั้งแต่วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๔๗     
จากนั้นนาย  วิวัฒน์    เจริญวิชชุภัณฑ์  หุ้นส่วนผู้จัดการ  ได้ยื่นขออนุญาตดำเนินกิจการต่อ    เมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๔๘    แต่เลยกำหนดการขอต่อใบอนุญาตมานาน  กว่า  ๙  เดือนโดยอ้างว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพ  ซึ่งในกฎหมายระบุไว้ว่าสถานประกอบการ  ต้องยื่นคำร้องขอ  ต่อใบอนุญาตภายใน  ๖๐  วัน  นับจากวันครบกำหนด   
โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคม  ๒๕๔๘  ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันคัดค้านไปแล้ว  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่สองลงตรวจสอบ  สถานประกอบการทันที  โดยแต่งตั้งอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นกรรมการแทน  พร้อมออกตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งและเมื่อวันที่  ๑  ธ.ค.  ๒๕๔๘  คณะกรรมได้อนุญาตให้สถานประกอบการดังกล่าวดำเนินการต่อไปได้ทั้งที่การต่อใบอนุญาตขัดต่อกฎหมาย  ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงงานและตามกฎกระทรวง  ที่ว่าด้วยทำเลที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่สาม  ที่ก่อให้เกิดอันตราย  ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและคณะจึงเห็นว่าการอนุญาตให้สถานประกอบการดังกล่าวดำเนินกิจการต่อนั้นไม่เหมาะสมกับสภาพชุมชนจึงเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

ด้านผู้นำท้องถิ่นนายเลื่อน  กลิ่นจันทร์  นายกอบต.ต้นมะม่วงและ  นายสาโรจน์  ธีรจารุกุล  สมาชิก  อบจ.เพชรบุรีกล่าวว่านอกจากเหตุผลทางกฎหมายแล้วชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเอง  ก็รู้สึกกังวนใจหากโรงงานบรรจุแก๊สยังก่อตั้งอยู่ในพื้นที่  เกรงว่าอนาคตอาจเกิดอันตรายได้  จึงเดินทางยื่นหนังสือให้จังหวัดพิจารณาเหตุผลในการตัดตั้งโรงงานด้วย
//////////////    (    ๑๒/๙/๔๙  )  ทีมข่าวรายงาน 
ความคืบหน้ากรณีอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีเซ็นใบอนุญาตโรงงานบรรจุแก๊สในตำบลต้นมะม่วง  นายก  อบต.ต้นมะม่วงเข้าแจ้งความไว้ที่  สภ.อ.เมือง  พร้อมบันทึกข้อความเสนอจังหวัดเพชรบุรีเพราะมีชาวบ้านมาร้องเรียนเพื่อคัดค้านการอนุญาตให้ตั้งโรงงานแก๊สในพื้นที่
จากกรณีที่ทีมข่าวได้เสนอข่าว  ประธานสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบุรี  กล่าวหาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีกรณีเซ็นใบอนุญาตให้โรงงงานบรรจุแก๊ส  ของ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  อุตสาหกรรมแก็สเพชรบุรี   
โดยนายอิทธิพงษ์  พลบุตร  กล่าว  ว่าโรงงานดังกล่าวได้ขาดต่ออายุจนถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว  แต่เมื่อจะดำเนินการต่อก็จะต้องขออนุญาตใหม่  และจะต้องดูสภาพแวดล้อมว่าเหมาะสมหรือไม่ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  พุทธศักราช  ๒๕๓๕  ตามหมวด  ๑  ว่าด้วยที่ตั้งสภาพแวดล้อม  ซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้มาก
อีกทั้งเมื่อปลายปี  ๒๕๔๘ได้มีชาวบ้านได้ร่วมกันคัดค้าน  จน  ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  จนมาถึงปัจจุบันเมื่อชาวบ้านทราบว่าโรงงานได้รับอนุญาตแล้วจึงร้องเรียนผ่าน  อบต.ต้นมะม่วง  จนมาถึงมีการแจ้งความดังกล่าว
ในขณะที่นายเลื่อน  กลิ่นจันทร์  นายก  อบต.ต้นมะม่วง  เผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อบ่ายวันที่  ๑๓  กันยายน  ว่า  มีชาวบ้านได้ร้องเรียนกับจังหวัดและ  อบต.ต้นมะม่วง  เพื่อคัดค้าน  การอนุญาตให้มี  โรงงานบรรจุแก็สในพื้นที่      ในขณะที่  อบต.ต้นมะม่วงได้ทำบันทึกข้อความกรณีชาวบ้านร้องเรียนถึงจังหวัดเพชรบุรีพร้อมกับเข้าแจ้งความ  กรณีอุตสาหกรรมจังหวัดเซ็นใบอนุญาต  ให้กับโรงงานดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๔๙  นายพงษ์พันธุ์    เปรื่องการ  อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีได้เดินทางมาที่สำนักงานข่าวเพชรบุรีเคเบิ้ลทีวี  โดยมาถามหา  หัวหน้าข่าวหรือผู้ที่เขียนข่าวดังกล่าวแต่เมื่อทางทีมข่าวได้ติดต่อกลับไปตามเบอร์โทรศัพท์  ที่ให้กับผู้สื่อข่าวไว้เพื่อขอสัมภาษณ์  ทางโทรศัพท์ต่อกรณีที่เกิดขึ้น  อุตสาหกรรมจังหวัด  ได้ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล  โดยกล่าวว่าที่เดินทางมาเพื่อขอเทปข่าวเท่านั้น----
///////จบข่าว//////ออกอากาศ  ๑๓-๙-๔๙    ภาพ-ข่าว//  ทีมข่าวพิเศษ  เคเบิ้ลเพชร   


พนักงานสอบสวนกำลังรวมหลักฐานการแจ้งความอุตสาหกรรมจังหวัดส่งปปช.
จากกรณีเมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ที่ผ่านมา  ประธานสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน  สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบุรี  กล่าวหาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีกรณีเซ็นใบอนุญาตให้โรงงงานบรรจุแก๊ส  ของ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  อุตสาหกรรมแก็สเพชรบุรี   
โดยนายอิทธิพงษ์  พลบุตร  กล่าว  ว่าโรงงานดังกล่าวได้ขาดต่ออายุจนถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว  แต่เมื่อจะดำเนินการต่อก็จะต้องขออนุญาตใหม่  และจะต้องดูสภาพแวดล้อมว่าเหมาะสมหรือไม่ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  พุทธศักราช  ๒๕๓๕  ตามหมวด  ๑  ว่าด้วยที่ตั้งสภาพแวดล้อม  ซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยได้รับอนุญาตไว้มาก
อีกทั้งเมื่อปลายปี  ๒๕๔๘ได้มีชาวบ้านได้ร่วมกันคัดค้าน  จน  ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  จนมาถึงปัจจุบันเมื่อชาวบ้านทราบว่าโรงงานได้รับอนุญาตแล้วจึงร้องเรียนผ่าน  อบต.ต้นมะม่วง  จนมาถึงมีการแจ้งความดังกล่าว
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๔๙  ทีมข่าวได้รับการเปิดเผยจาก  พ.ต.ท.สำเริง  ชันแสง  พนักงานสอบสวน  สภ.อ.เมืองเพชรบุรี  ผู้รับผิดชอบคดีดังกล่าวว่า  กำลังรวบรวมพยานและหลักฐานที่  นายเลื่อน  กลิ่นจันทร์  นายกอบต.ต้นมะม่วงและนายอิทธิพงษ์  พลบุตร  ประธานสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรียื่นแจ้งความไว้  และจะดำเนินการสอบสวนทั้ง  ๒  คนอีกครั้ง  ก่อนที่จะนำข้อมูลทั้งหมดส่งสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ  ปปช.  อย่างเร็วที่สุด  โดยไม่ต้องเรียกตัวอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีมาสอบสวน  เนื่องจากเป็นข้อกล่าวหาตามความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน  จึงสามารถส่งปปช.ได้เลย
//////////////////๑๕-๙-๔๙  ///////////////////////  ทีมข่าว ผู้โพสต์ : ทีมข่าวเคเบิ้ลเพชร   วันที่ : 13 - ก.ย. - 49  เวลา 16:34:02   
 
ข่าวเคเบิ้ลเพชรบุรี


ผู้ตั้งกระทู้ preecha :: วันที่ลงประกาศ 2006-09-17 13:03:15


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
แสงทองโทรทัศน์ จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า และจานดาวเทียม จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ 032-437117 , 032-461453 , 085-9746-444