คำถามเกี่ยวกับ SAT Mail

1. ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังขึ้นว่า “สมาร์ทการ์ดหมดอายุ” หมายถึงอะไร?
ตอบ หมายถึง เครื่องกำลังทำการติดต่อกับระบบต้นทางด้วย SAT Mail ผ่านสัญญาณดาวเทียม จึงทำให้ใช้ระยะเวลาในการติดต่อกัน ประมาณ 10-20 นาที จากนั้นจะสามารถรับชมช่องของ Live TV Plus ได้ครบทั้ง 5 ช่อง
2. เมื่อเสียบ SAT Mail ในเครื่องO2แล้ว เปิดดูช่องของ Live TV Plus จากนั้นเครื่องแสดงข้อความว่า “สมาร์ทการ์ดผิดเบอร์” ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร?
ตอบ
อาการนี้เกิดจาก 2 สาเหตุ คือ
1). ใส่ SAT Mail ลงไปที่พอร์ตผิดทาง ซึ่งที่ถูกต้อง คือ ต้องให้สัญลักษณ์ J1 ของพอร์ต และ JCA1 ของ SAT Mail ตรงกันพอดี

Name:  image001.jpg

Views: 829

Size:  59.6 KB